0

بازدیدکنندگان گرامی خوش آمدید .

ریمل حجم دهنده گاش (GOSH Powerful Efficacy Mascara)
مدل کالا : GOSH Powerful
قیمت : 42,000 تومان
 

انتخاب رنگ


تعداد
رنگ بندی
 

 

<span style="\&quot;color:" rgb(125,="" 125,="" 125);="" text-align:="" justify;\"="">ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ رﻧﮕﯽ رﯾﻤﻞ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. رﯾﻤﻞ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻀﺎد رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ، ﺑﺨﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺸﻢ و ﭘﻠﮏ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺎداب ﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. رﯾﻤﻞ ﻣﮋه ھﺎ را ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، طﻮل ﻣﮋه ھﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ، ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﭼﮫﺮه ﻋﻤﻖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ھﺎ را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. رﯾﻤﻞ ﺧﻮب رﯾﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ظﺎھﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﮋه ھﺎ ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺎک ﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ریمل حجم دهنده گاش (GOSH Powerful Efficacy Mascara) با حجم دهندگی قابل توجهی که ایجاد میکند جلوه ی دیگری به چشمان شما می دهد. مژه ها را کاملا پر و مشکی میکند. با استفاده از این ریمل دیگر نیازی به فر مژه ندارید. چرا که مژه هایتان را کاملا فر میکند. مژه ها را از ریشه تا نوک مژه کاملا مشکی و یکدست میکند و نمیگذارد مواد روی مژه ها اضافی بماند.

ثبت نظرات شما


نام شما

متن پیام

کد امنیتی

نظرات
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 1
ddd

محصولات مشابه

محصولات مرتبط

کلیه ی حقوق چاپ و نشر نزد آدم و حوا محفوظ است . - طراحی سایت نیتاران